Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is niet de meest voor de handliggende dekking van uw vermogen. U verzekert namelijk geen object. U verzekert een toekomstige schade waarvan de aard en omvang volledig onbekend zijn, en u verzekert werknemers, en hun activiteiten. Natuurlijk is geen enkel bedrijf hetzelfde, niet alleen qua grootte of qua branche.

Het is ook van groot belang al uw leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden voor te leggen aan de verzekeraar. Of met uw brancheorganisatie te bespreken. Beter is het vooraf goed in te schatten wat uw risico's precies zijn. Wij kunnen hiervoor prima als sparringpartner dienen.

En mocht u aansprakelijk gesteld worden, dan neemt de verzekeraar het verweer over. U mag zich dan niet meer bemoeien met het schadeverloop. Dat betekent geen toezeggingen doen zoals, "dat de verzekeraar het wel regelt". De procedure bij met name een dreigende aansprakelijkheidsclaim moet namelijk correct volgens juiste banen geleid worden.

In ditzelfde verband kan ook de rechtsbijstand aan de orde komen, omdat de aansprakelijkheidsverzekering in een bepaalde mate een vorm van passieve rechtsbijstand verleent.

Een complete rechtsbijstanddekking geeft natuurlijk meer "recht", ook actief. Te denken valt aan geschillen rond onroerende zaken, werknemers, leveranciers en dergelijke. Eigenlijk is dit een soort rechtsabonnement, een vaste kostenpost voor juridische zaken.

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven