Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is niet altijd voldoende bij ongelukken

Een veilige werkomgeving, duidelijke (werk)instructies, slechts een paar praktische zaken die onder de zorgplicht van een werkgever vallen. De zorgplicht gaat verder dan de werkvloer. Want al treft u dit soort voorzorgsmaatregelen, een ongeluk zit ook tijdens werktijd in een klein hoekje.

Niet voldoende dekking
Het gaat dan om ongevallen op de werkvloer of op locatie, maar ook om ongevallen die gebeuren tijdens verkeersdeelname voor het werk of andere werkgerelateerde activiteiten, zoals een bedrijfsuitje, workshop of zakenreis. Vaak wordt gedacht dat de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voldoende dekking biedt. Maar schade met of door motorrijtuigen is hier veelal uitgesloten.

Wat valt onder een motorrijtuig?
Bij een motorrijtuig denk je al snel aan een auto of motor. Maar hieronder verstaan we ook bromfietsen, scooters, brommobielen, elektrische fietsen en elektrische bakfietsen. Het gaat om alle voertuigen die met behulp van mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen.

Forse letselschade
Een voorbeeld: een van uw werknemers rijdt voor een vergadering naar het bedrijfspand op een andere locatie en krijgt door eigen schuld een ongeluk – zo ernstig dat hij blijvend arbeidsongeschikt wordt. Nu zijn inkomsten lager zijn geworden is het erg moeilijk voor hem om de vaste lasten en ook nog eens de studiekosten voor de kinderen te betalen. Als u voor deze forse letselschade aansprakelijk wordt gesteld, zou het voortbestaan van uw organisatie in gevaar kunnen komen. Op grond van de wet of jurisprudentie kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld.

WEGAM/WEGAS-verzekering
Het kan u duur komen te staan als de aansprakelijkheid in dit soort situaties niet goed geregeld is. Een goede verzekering is daarom een must. De WEGAM/WEGAS-verzekering biedt hier uitkomst: deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade wanneer de werknemer door eigen schuld een ongeval overkomt en daarbij schade of letsel oploopt.

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk, namelijk uitsluitend een dekking voor bestuurders van een motorrijtuig (WEGAM) of uitgebreider waarbij alle deelname in het verkeer – eventueel inclusief werk-woonverkeer – zijn opgenomen (WEGAS).

Persoonlijk advies?
Neem contact op met onze adviseurs voor een persoonlijk advies hoe u alle risico’s het best kunt afdekken. Het kan ook prettig zijn om een goede verzekering voor uw werknemers te regelen zonder dat u er daadwerkelijk aansprakelijk voor bent – een voorbeeld van goed werkgeverschap.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.