Bescherming voor, tijdens en na een cyberincident

Hacks, phishingmail, ransomware-aanvallen en datalekken; cybercriminaliteit neemt alsmaar toe en vormt voor ieder bedrijf een serieus risico. Toch onderkent nog niet iedereen de gevaren, terwijl de (financiële) gevolgen vaak enorm zijn en niet altijd alleen het eigen bedrijf maar ook derden raken. Gelukkig kan je als bedrijf zelf maatregelen treffen om de cyberrisico’s zo klein mogelijk te houden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom een aantal preventietips.

Goede databeveiliging

Een absolute must voor ieder bedrijf is natuurlijk een goede databeveiliging. Zeker nu veel medewerkers vaker dan voorheen thuiswerken en de bedrijfsgegevens vanaf elke locatie en ieder apparaat toegankelijk moeten zijn. Een tweede maatregel is het draaien van constante gegevensback-ups en deze op een ander (extern) platform te laten opslaan. Vergeet bovendien niet up-to-date antivirussoftware te installeren die apparaten beschermt tegen virussen en online dreigingen.

Bewustzijn medewerkers

Zorg dat de medewerkers zich bewust zijn van de dreiging en hoe een cyberaanval herkend  kan worden. Nog steeds is een menselijke fout de meest voorkomende oorzaak van een cyberincident. Belangrijk is dat de medewerkers alleen toegang hebben tot de systemen die noodzakelijk zijn voor  hun eigen werkzaamheden. Heb hierin ook aandacht voor nieuwe medewerkers en medewerkers die vertrekken. Het is aan te bevelen om dit in een proces vast te leggen, zeker in de wat grotere organisaties.

Hoe sterk is mijn wachtwoord

Het lijkt misschien een open deur, toch blijkt dit in praktijk anders: gebruik sterke wachtwoorden, of nog beter wachtwoordzinnen, al dan niet in combinatie met een teken of cijfercombinatie. Een combinatie van uw geboortedatum, postcode of huisnummer is door hackers te eenvoudig te achterhalen. Verander uw wachtwoorden regelmatig en gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.

Tweefactor authenticatie

Extra veiligheid bouwt u in met tweefactor authenticatie (2FA). Deze tweestapsverificatie is een extra beveiligingslaag naast uw gebruikersnaam en wachtwoord (eerste factor). U voert dan als tweede stap een extra 2FA-code in die is gekoppeld aan een specifiek apparaat, zoals uw mobiele telefoon.

Cyber draaiboek

U doet er goed aan om een calamiteitenplan of een ‘cyber draaiboek’ op te stellen. Zo weet u in geval van een cyberincident exact welke (verplichte) acties u moet ondernemen en welke partijen u op de hoogte moet stellen.

Cyberverzekeringen

Steijnborg stuurt in eerste instantie aan op het in kaart brengen van de risico’s en de daarbij passende preventiemaatregelen. Als sluitstuk kan een cyberverzekering daarnaast de financiële schade beperken. Zo kunt u zich verzekeren tegen onder meer het herstel van data en systemen, cyberafpersing, de aansprakelijkheid tegenover derden, bedrijfsschade en crisisincidentkosten, inclusief de eerste hulp-kosten (incident response).

Uw digitale veiligheid staat voorop

Risico’s die u niet kunt dragen, kunt u beter verzekeren. Misschien is het voor u als ondernemer lastig te bepalen of het afsluiten van een cyberverzekering al dan niet nodig is en welke aandachtspunten er zijn. Steijnborg kijkt daarom graag met u mee. Bel 035 – 623 89 40 en laat onze adviseurs meedenken over het vergroten van uw digitale veiligheid.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.