Hybride werken opnemen in de verplichte RI&E voorkomt eventuele boetes

Niet-betalende klanten of minder succesvolle producten, het zijn risico’s die horen bij het ondernemerschap. Ook als het gaat om de veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn er risico’s. Denk maar eens aan de gevolgen van een bedrijfsongeval met een machine of gevaarlijke stoffen.

Ongeacht de branche is elke werkgever met personeel vanuit de Arbowet wettelijk verplicht om alle mogelijke bedrijfsrisico’s in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te nemen. Hierbij is het hebben van een plan van aanpak met beleidsmaatregelen die deze risico’s kunnen voorkomen, voor de Inspectie SZW een harde eis.

Risico’s van thuiswerken
Sinds de coronapandemie werken veel Nederlanders deels thuis, deels op locatie. Deze nieuwe manier van werken heeft een grote impact op medewerkers en er kleven dan ook zeker risico’s aan. Heeft u deze risico’s al opgenomen in de RI&E van uw bedrijf?

Psychosociale en fysieke overbelasting
Thuiswerken vervaagt de scheiding tussen werk en privé. Werknemers die thuiswerken maken langere dagen en gunnen zichzelf weinig pauze; ze ervaren een hoge werkdruk en missen het contact met de collega’s. Ook ligt fysieke overbelasting op de loer, omdat een goed ingerichte of een eigen werkplek vaak ontbreekt en thuiswerkers veel en langdurig achter de computer zitten.

Ondanks dat werknemers weer terugkeren op de werkvloer en hierdoor de risico’s van thuiswerken afnemen, zijn werkgevers verplicht om beleid te hebben op dit soort risico’s, net als maatregelen om arbeidsbelasting te voorkomen. Denk hierbij aan maatregelen die het contact tussen medewerkers bevorderen en sociale steun bieden, maar ook duidelijke afspraken over bereikbaarheid, werktijden en verantwoord beeldschermwerk.

Boetes arbeidsinspectie
Wanneer de inspectie onderzoek doet na een bedrijfsongeval of een preventief bedrijfsbezoek aflegt en er is geen RI&E, dan mag de inspectie u meteen een boete opleggen. Een waarschuwing vooraf is niet nodig. Ook het niet hebben van een plan van aanpak kan u direct duur komen te staan.  

Actualiseren van uw RI&E
Wilt u ook meer grip krijgen op de eisen van de inspectie SZW en de Arbowet voor thuiswerken en hybride werken? Zorg er dan voor dat de risico’s van psychosociale en fysieke arbeidsbelasting zijn opgenomen in uw RI&E.

Wij verwijzen u naar de juiste Arbo-partijen. Arbo-adviseurs controleren uw huidige RI&E en brengen in kaart waar de risico’s liggen in uw bedrijf en waar mogelijke verbeterpunten liggen. U wordt ondersteund bij het kiezen en vastleggen van praktisch uitvoerbare maatregelen. Zo krijgt u het arbobeleid op alle fronten weer up-to-date en voorkomt u boetes.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.