Is uw auto (nog) goed verzekerd?

Of u ze nu nodig vindt of niet, sommige verzekeringen moet u hebben. Dit geldt ook voor een autoverzekering. Welke verzekering past het beste bij u? Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze.

Belangrijke factoren
Bij de aanschaf van een auto maakt u een keuze tussen dekkingen die u voor de autoverzekering wilt. Naast de verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheid) dekking, kan dit voor de auto een beperkte casco of volledige casco dekking zijn.

Bij het maken van deze keuze is een aantal factoren van belang:

  • Leeftijd van de auto
  • Waarde van de auto
  • (opgebouwde) Schadevrije jaren
  • Premie

Is uw auto niet ouder dan 6 jaar, dan kan er op basis van nieuwwaarde of aanschafwaarde verzekerd worden. Bent u de eerste eigenaar, dan wordt er verzekerd op basis van nieuwwaarde. Verzekeren van een auto tot circa 6 jaar oud kan op basis van de aanschafwaarde. Daarna gaat een verzekeraar uit van de dagwaarde van de auto. Naarmate een auto ouder wordt, daalt de waarde. Uitzonderingen zoals oldtimers, laten we hier buiten beschouwing.

Uitgangspunt bij schade-uitkering
Het uitgangspunt bij schade is de dagwaarde van de auto, tenzij er een nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling van toepassing is. Dan volgt een uitkering aan de hand van deze nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Voor de premie is het ook van belang welke waarde van toepassing is. Bij de WA/volledige casco (allrisk dekking) is de cataloguswaarde de waarde die de premie bepaalt. Bij de WA/beperkte casco dekking is de dagwaarde de waarde die de premie bepaalt.

Belang van verhaalsbijstandverzekering
Als de auto is verzekerd op basis van WA of WA/beperkte cascodekking, dan is eigen schade aan de auto die is veroorzaakt door een aansprakelijke tegenpartij, niet verzekerd. De eigen schade aan de auto wordt dan niet vergoed en moet verhaald worden bij de tegenpartij. Is er geen verhaalsbijstanddekking, dan zult u zelf achter de schadevergoeding moeten aangaan.

De aanvullende dekking ‘verhaalsrechtsbijstandverzekering’ op een autoverzekering biedt juridische bijstand die voortvloeit uit een verkeersongeval. Het biedt gemoedsrust en zekerheid dat uw belangen worden beschermd.

Heeft u een particuliere rechtsbijstandverzekering met de module ‘Verkeer’? Dan kan deze aanvullende dekking overigens achterwege blijven.

Belang van schade inzittendenverzekering (SVI)
Een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een aanvullende dekking op een autoverzekering die financiële bescherming biedt aan alle inzittenden van de auto bij een ongeval. Dus ook van de bestuurder.

Er wordt bij deze dekking niet gekeken wie schuldig is aan het ongeval, zoals bij aansprakelijkheidsverzekeringen (WA-dekking auto) gebruikelijk is. Dit betekent dus dat de inzittenden financieel beschermd zijn, zelfs als de bestuurder geen schuld heeft.

Vergoeding bij SVI-dekking
De SVI-dekking vergoedt schade (schade aan persoonlijke eigendommen (materiële schade) en/of letselschade) aan en van de bestuurder en passagiers ten gevolge van een ongeval. Het gaat om de werkelijk geleden schade die niet (meer) op een andere verzekering kan worden ingediend, zoals dekking voor medische kosten. Als vergoedingen op de zorgverzekering ‘op’ zijn, dan kunnen deze kosten ingediend worden op deze SVI-dekking.

Als een inzittende overlijdt als gevolg van een auto-ongeval, biedt een SVI-verzekering een uitkering aan de nabestaanden om te helpen bij bijvoorbeeld het dekken van begrafeniskosten en andere financiële behoeften. Gevolgen bij letselschade zijn bijvoorbeeld het verlies van arbeidsvermogen (het inkomen) of kosten van aanpassingen die in huis moeten plaatsvinden.

Advies?
Wilt u meer weten over de autoverzekering en heeft u advies nodig? Neem contact op met een van onze collega’s van team Particulier.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.