Omzetderving bij brand versus uitkeringstermijn

Brandschade heeft verstrekkende gevolgen voor uw bedrijf. Werkzaamheden komen vaak voor een langere periode stil te liggen terwijl de kosten grotendeels wel gewoon doorlopen. U moet (tijdelijk) uitwijken naar een andere locatie of machines en apparatuur huren.  In het ergste geval is de schade zelfs zo groot, dat een brand tot een faillissement leidt. Laat u daarom goed adviseren welke kosten u moet verzekeren voor een snelle en soepele herstart, dan is de continuïteit van uw bedrijf goed geregeld.

Omzetderving bij brand versus uitkeringstermijn
Veel ondernemers onderschatten de risico’s van een brand en realiseren zich niet hoe groot de impact kan zijn. Bij brand gaat vaak niet alleen het pand (deels) verloren, ook is de inventaris meestal niet langer bruikbaar. De bedrijfsvoering komt direct stil te liggen en klanten stappen over naar de concurrent. Met alle gevolgen van dien. Cijfers laten zien dat maar liefst de helft van alle bedrijven die te maken krijgen met brand, binnen twee jaar failliet gaat.

Tips om brand te voorkomen
Veelvoorkomende oorzaken van een bedrijfsbrand zijn onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting en het onveilig gebruik van elektrische installaties. Voor ondernemers is het een must om de juiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat uw pand in vlammen opgaat. Tips en tools over brandveiligheid zijn te vinden op de website Checklistbrand.nl.

Kiezen van verzekering
Mocht het toch misgaan, dan wilt u natuurlijk goed verzekerd zijn. Welke verzekering bij uw bedrijf past is afhankelijk van verschillende factoren. Voert u brandgevaarlijke werkzaamheden uit en wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen? Ook het soort bedrijfspand en de locatie van het pand zijn belangrijke factoren.

Bedrijfsschade en Extra kosten
De meest afgesloten verzekeringen zijn een ‘bedrijfsschadeverzekering’ of een ‘extra kostenverzekering’. Bij het verzekeren van de bedrijfsschade wordt gekeken naar de som van de nettowinst voor belasting, plus de vaste lasten die gewoon doorgaan bij stilstand van het bedrijf, zoals personeels- en/of huisvestingskosten. Extra kosten zijn die kosten die u als ondernemer in alle redelijkheid moet maken om het bedrijf op de bestaande of een andere locatie zo goed mogelijk voort te zetten na de brand.

Uitkeringstermijn
Een bedrijfsschade- of extra kostenverzekering kent altijd een zogeheten uitkeringstermijn: dit is de maximale termijn waarin de verzekeraar uitkeert. De gedachte hierachter is dat uw bedrijf binnen de uitkeringstermijn weer het omzetniveau heeft behaald van vóór de brand.

Vrijwel standaard wordt een uitkeringstermijn van 52 weken gehanteerd. Nu in de huidige markt vele bedrijven kampen met een structureel tekort aan werknemers en leveringsproblemen van goederen, is een termijn van 52 weken vrijwel zeker te kort. Zeker ook vanwege de tijd die gepaard gaat met de voorbereidende werkzaamheden (het ontwerpen, het aanvragen van vergunningen etc.) voor het herstel van de schade.

Advies nodig?
Ons advies is om de uitkeringstermijn bij voorkeur op 104 weken te zetten. De premie is dan iets hoger, maar u staat na 52 weken niet met lege handen. Bel voor persoonlijk advies met één van de adviseurs van Steijnborg Assurantiën op 035 – 623 8940 zodat u de juiste beslissing neemt.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.