Op weg naar nieuwe Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb’ers de ‘Verzuim-ontzorgverzekering’ afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen.

Wat biedt de verzekering?
Het belangrijkste doel van de Verzuim-ontzorgverzekering is, dat kleine werkgevers alle benodigde dienstverlening krijgen die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Zowel werkgevers als werknemers mogen rekenen op een optimale ondersteuning van de casemanager die een centrale rol heeft. Deze casemanager wordt aangesteld door de verzekeraar en regisseert bij langdurig verzuim het hele proces. Ook zijn er bindende afspraken gemaakt over de gevolgen van ziekteverzuim voor de premie, zodat de werkgever niet voor verrassingen komt te staan.

Voor welke klanten is de verzekering bedoeld?
De Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers, die het financieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de bestaande verzuimverzekeringen.

Bekijk ook deze link voor meer info over dit nieuwe product binnen de verzuimverzekeringen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kaderconvenant-mkb-verzuim-ontzorg-verzekering

Bron: Adfiz

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.