Pensioenakkoord weer een stap dichterbij

Het pensioenakkoord is weer een stapje dichterbij gekomen nu minister Wouter Koolmees onlangs een planning voor de uitwerking ervan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij het Pensioenakkoord gaat het namelijk om een zeer groot aantal maatregelen en die zullen slechts gefaseerd worden ingevoerd. Bij de invoering wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die de AOW-leeftijd, de duurzame inzetbaarheid, de zware beroepen en het zgn. tweede pijlerpensioen betreffen.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.