Een actuele RI&E voorkomt eventuele boetes

Elke werkgever met personeel is vanuit de Arbowet verplicht om alle mogelijke bedrijfs- en arbeidsrisico’s in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te nemen. Het doel van een RI&E is de risico’s zoveel mogelijk te beperken en daarmee (bijna) bedrijfsongevallen en gezondheidsklachten bij medewerkers te voorkomen.

Bij arbeidsrisico’s kunt u denken aan risico’s ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, bijvoorbeeld een brand, een bedrijfsongeval met een machine of werken met gevaarlijke stoffen. In een plan van aanpak – let op, deze is eveneens verplicht – moet u opnemen welke maatregelen u treft om dit soort risico’s te beperken.  

Hybride werken in RI&E
Veel bedrijven zijn overgestapt naar een hybride vorm van werken. Wees bewust van de impact die thuiswerken kan hebben op medewerkers en welke risico’s er zijn. Zo blijken werknemers die thuiswerken veelal langere dagen te maken en zichzelf weinig pauze te gunnen. Ook fysieke overbelasting ligt op de loer, omdat de thuiswerkplek vaak minder ergonomisch is ingericht dan de vaste werkplek op kantoor. Zorg ervoor dat u beleid heeft op dit soort risico’s en passende maatregelen treft om arbeidsbelasting te voorkomen. Leg afspraken over onder andere werkplekinrichting, bereikbaarheid, werktijden en verantwoord beeldschermwerk ook vast in het plan van aanpak.

Boetes Nederlandse Arbeidsinspectie
Wanneer de inspectie onderzoek doet na een bedrijfsongeval of een preventief bedrijfsbezoek aflegt en er is geen RI&E, dan mag de inspectie u meteen een boete opleggen. Een waarschuwing vooraf is niet nodig. Ook het niet hebben van een plan van aanpak kan u direct duur komen te staan.  

Actualiseren van uw RI&E
Neem regelmatig uw RI&E onder de loep en bekijk kritisch of en waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Bovendien doet u er goed aan contact op te nemen met uw eigen arbodienst. Veelal controleren Arbo-adviseurs uw huidige RI&E en brengen in kaart waar de risico’s en eventuele verbeterpunten liggen in uw bedrijf. Zij ondersteunen u bij het kiezen en vastleggen van praktisch uitvoerbare maatregelen. Zo krijgt u het arbobeleid op alle fronten weer up-to-date en voorkomt u boetes.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.