AOV, Broodfonds of combinatie – hoe zorg je voor voldoende brood op de plank?

Voor de ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen in ons land is arbeidsongeschikt raken een serieus risico. Wie arbeidsongeschikt raakt, ziet vaak zijn leven compleet veranderen. Zeker ook financieel, want als zelfstandige ben je niet automatisch verzekerd tegen inkomensverlies. Er zijn in principe drie opties die als vangnet kunnen fungeren, ieder met voor- en nadelen en voorwaarden: een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), deelnemen aan een Broodfonds of een combinatie.

Een Broodfonds
Een Broodfonds is een collectieve voorziening waarbij kleine groepen zelfstandigen werkzaam binnen uiteenlopende branches, elkaar steunen met schenkingen bij arbeidsongeschiktheid. De deelnemers in een broodfonds kennen en vertrouwen elkaar en storten maandelijks een vast bedrag. Ook kiezen zij zelf het gewenste schenkingsniveau. Raakt een deelnemer onverhoopt arbeidsongeschikt, dan wordt er naar rato maximaal twee jaar geld vanuit het broodfonds uitgekeerd. Sommige broodfondsen hanteren regels voor wanneer een zieke deelnemer wel of geen geld ontvangt.

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een basisverzekering die maandelijks uitkeert als iemand door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt. Ook bij zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt en keert de AOV uit. Bij het afsluiten van de polis heeft de verzekerde zelf een aantal keuzes. Verzekert u alleen uw vaste lasten of uw volledige inkomen? En wilt u een uitkering voor een korte periode of tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd? Op dit moment is een AOV nog niet verplicht, maar in het nieuwe pensioenakkoord staat dat zzp’ers op z’n vroegst in 2024 verplicht zijn om een AOV af te sluiten (bron: www.kvk.nl).

Combinatie mogelijk
Ook een combinatie is een optie: zo is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt in de eerste twee jaar vanuit een Broodfonds en als na deze periode de deelnemers nog ziek is dan keert de AOV uit. Bij alle grote verzekeraars kan een verzekering met een eigenrisicoperiode van twee jaar worden afgesloten, zodat de AOV na die twee jaar kan ingaan. Dit verlaagt ook de maandelijkse premie voor uw AOV.

Wat is de meeste geschikte oplossing?
Zijn er voldoende spaargelden of andere financiële middelen waar je op kan terugvallen, is er een partner of een gezin voor eventuele steun? Ook bij de keuze van een financieel vangnet voor als u arbeidsongeschikt raakt, is uw persoonlijke situatie leidend. Laat u daarom goed adviseren.

Onze adviseurs leggen u alle voor- en nadelen haarfijn uit en bespreken ook onder meer eventuele re-integratiemogelijkheden, de tarieven en premies. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u de keuze maakt die past bij uw situatie.

Meer weten? Neem dan contact op met Theo Vijfhuize, adviseur bedrijven en ondernemers, via telefoon 06-82 26 91 18 of e-mail theo.vijfhuize@steijnborg.nl.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.