Verzuimverzekering niet verplicht, wel zinvol – zeker nu

Als een werknemer ziek wordt, kan dat voor u als werkgever behoorlijk in de papieren lopen. U moet de zieke werknemer maximaal twee jaar, minimaal 70% van zijn loon doorbetalen en ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor uw rekening. Het afsluiten van een verzuimverkering kan uitkomst bieden.

Toenemend verzuim
De hogere werkgeverslasten door de inflatie en de stijging van het minimumloon zijn voor veel bedrijven een flinke kostenpost. Ook de verzuimkosten nemen toe. Cijfers laten zien dat er sprake is van het hoogste verzuim sinds jaren. Naast het verzuim door corona, stijgt ook het psychisch verzuim nu binnen veel sectoren de werkdruk door de krappe arbeidsmarkt alsmaar toeneemt en veel medewerkers uitvallen door spanningsklachten of een burn-out.

Verzuimkosten vaak onderschat
Het wegvallen van een werknemer kan de bedrijfsvoering behoorlijk ontregelen. Bovendien schatten veel werkgevers de kosten van verzuim veel te laag in: één dag verzuim kost al gauw tussen de € 250 en € 400. Steeds meer werkgevers zien dit niet meer als een risico van het ondernemerschap, maar kiezen voor meer zekerheid, in de vorm van een verzuimverzekering.

Voordelen
Een verzuimverzekering is niet verplicht, maar wel nuttig. Het biedt werkgevers de zekerheid dat het bedrijf niet in de financiële problemen raakt bij ziekte en verzuim van medewerkers. Bovendien betaalt de verzekering de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon door. Ook de kosten voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie zijn gedekt.

Hoe hoog is de premie?

Ons team Adviseurs Zakelijk bekijkt samen met u welke verzekeringen voor u gunstig zijn en welke voorwaarden gelden, zoals wie onder de dekking valt, het eigen risico en het maximum dat wordt uitgekeerd.

De premie van een verzuimverzekering is onder andere afhankelijk van de precieze samenstelling van het personeelsbestand en de lonen. Wilt u meer weten? Bel ons op 035 – 623 89 40 of mail naar een van onze adviseurs.

Ziekte en arbeidsongeschikt bij zzp’ers
Voor de ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen in ons land is arbeidsongeschikt raken een serieus risico. Wie arbeidsongeschikt raakt, ziet vaak zijn leven compleet veranderen. Zeker ook financieel, want als zelfstandige ben je niet automatisch verzekerd tegen inkomensverlies.

Er zijn in principe drie opties die als vangnet kunnen fungeren, ieder met voor- en nadelen en voorwaarden: een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), deelnemen aan een Broodfonds of een combinatie.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.