Corona Q&A voor werkgevers en ondernemers

Mijn werknemer is besmet met COVID-19 en is ziek. Heeft mijn werknemers recht op loondoorbetaling?
Het is aan de bedrijfsarts om te beoordelen of uw werknemer ziek is. Is dit het geval, dan gelden de normale regels bij ziekte. Uw werknemer heeft op grond van de wet recht op loon tijdens ziekte. Het recht op loon is minimaal 70% van het loon. In de toepasselijke cao of in de arbeidsovereenkomst kan zijn afgesproken dat uw werknemer recht heeft op doorbetaling van meer dan 70% van het loon.

Is uw medewerker ziek? Meld dit dan direct bij de verzuimverzekeraar/Arbo arts.
Het reguliere verzuimprotocol is van toepassing. Afhankelijk van waar je ziekteverzuimverzekering loopt meld je de betreffende werknemer ziek in het systeem van de verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het MKB-portaal zijn. Wij kunnen de ziekmeldingen, in verband met de privacyregels, niet voor u doen.

Zit uw medewerker (verplicht) in quarantaine maar is hij of zij niet ziek? Dan moet u het loon doorbetalen, dit valt niet onder verzuim en uw verzuimverzekering dekt deze kosten niet. Indien mogelijk kan de medewerker vanuit huis werken.

Ik heb geen verzuimverzekering, kan ik dit alsnog regelen?
Er zijn inmiddels een aantal verzuimverzekeraars die aangeven geen nieuwe verzuimverzekeringen meer te accepteren. Er zijn zeker nog verzekeraars die dit aanbieden, veelal wel met andere acceptatiecriteria. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik mijn verzuimverzekering aanpassen?
Verzekeraars hebben door de Coronacrises de acceptatieregels aangepast. De dekking uitbreiden kan veelal niet. De ontwikkelingen hierin gaan snel. Neem contact met ons op als u vragen hierover heeft.

Ik ben zelfstandige en heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan ik dit alsnog regelen?
Neemt u even contact met ons op? Dan bespreken we de mogelijkheden.

De scholen en kinderdagverblijven zijn dicht, wat zijn de gevolgen voor mij als werkgever?
Het kabinet heeft besloten dat scholen en de kinderopvang in ieder geval tot en met 6 april moeten sluiten, behalve voor kinderen van ouders werkzaam in vitale beroepen.

Voor werknemers die niet in de cruciale beroepen werkzaam zijn, geldt dat werknemers problemen kunnen krijgen met de opvang van het kind. Strikt juridisch gezien kan de werknemer aanspraak maken op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Het calamiteitenverlof is om noodmaatregelen te nemen, dus het duurt hooguit een paar uur of enkele dagen waarin gezocht wordt naar alternatieve opvang. Lukt dit niet en moet de medewerker thuisblijven? Dan moet de medewerker strikt juridisch gezien onbetaald verlof of vakantiedagen opnemen.

Is het kind van de werknemer ziek, dan moet er kortdurend zorgverlof worden aangevraagd. De werknemer mag maximaal tweemaal de arbeidsduur per week opnemen binnen een periode van 12 maanden. Als het niet anders in de cao is geregeld, dan geldt dat de werknemer tijdens deze periode recht heeft op doorbetaling van 70% van het loon. Voor de periode daarna geldt wederom dat strikt juridisch gezien onbetaald verlof of vakantiedagen moeten worden opgenomen.

Omdat de crisis ook in de arbeidsrechtpraktijk nieuw is weten we niet of het bovenstaande standhoudt. Nu de inzet van personeel juist in deze periode van cruciaal belang is, adviseren wij werkgevers en werknemer om vooral met elkaar in gesprek te blijven en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Ik voorzie betalingsproblemen door mijn omzetdaling, wat nu?
Bij de belastingdienst kunt u uitstel van betaling aanvragen voor inkomsten-, vennootschap-, omzet- en loonbelasting. De beoordeling van het verzoek vindt achteraf plaats. Eventueel opgelegde boetes worden bij goedkeuring kwijtgescholden. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. De verzekeringspremie’s zullen voldaan moeten gaan worden. Wilt u uw premies in termijn betalen of voorziet u nu al echt grote problemen hierin, neemt u dan contact met ons op?

Mijn werknemer zit in quarantaine. Heeft de werknemer recht op loon?
Omdat de quarantaine door de overheid wordt opgelegd, heeft een werknemer die in quarantaine zit naar onze mening wél recht op doorbetaling van zijn loon. Die werknemer volgt namelijk overheidsmaatregelen op. Daarnaast wilt u als werkgever natuurlijk ook niet dat deze werknemer aan het werk gaat. Als werkgever moet u namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving (goed werkgeverschap) voor de andere werknemers om zo besmetting zoveel mogelijk voorkomen.

Mijn werknemer zit vast in het buitenland, heeft mijn werknemer recht op loon?
Als uw werknemer in het buitenland ziek is en daarom niet kan reizen, heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Als uw werknemer in het buitenland verplicht in quarantaine zit, heeft uw werknemer ook recht op loon.

Mag een werknemer thuisblijven uit angst voor besmetting?
Nee, dat mag niet. In dat geval komt het niet werken voor rekening en risico van uw werknemer en heeft uw werknemer geen recht op doorbetaling van zijn loon. Als uw werknemer kan aantonen dat er een redelijk grote kans op besmetting bestaat, dan adviseren wij u om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht is thuiswerken een mogelijkheid? Het recht op thuiswerken kan uw werknemer niet afdwingen. Dat wordt anders zijn als uw werknemer kan aantonen dat er een serieuze kans op besmetting bestaat op kantoor. Bijvoorbeeld omdat verschillende collega’s zijn besmet, maar wel op kantoor waren.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?
De regeling Werktijdverkorting (WTV) is stopgezet. Vanaf 17 maart 2020 kunt u hier géén gebruik meer van maken. Binnenkort komt in plaats daarvan een maatregel beschikbaar die beter bij de huidige situatie past: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De hoofdlijnen zijn bekend, SZW is momenteel met UWV in overleg over de nadere invulling. Op de site van Rijksoverheid leest u er meer over.

Dagelijks wijzigt het nieuws betreffende het coronavirus. Dit is de huidige status. Wij houden uiteraard het nieuws voor u in de gaten.

Meer weten of behoefte aan contact?
Door de coronacrisis werken veel van onze werknemers thuis. Verder zijn persoonlijke afspraken nu helaas niet mogelijk. Uiteraard doen wij er nog steeds alles aan om u zo goed mogelijk te helpen met de vragen die bij u leven. Toch kan het zijn dat wij nu niet altijd goed bereikbaar zijn. Wij vragen u hiervoor uw begrip.

Meer weten? Kijk op onze contactpagina of bel onze adviseurs voor een passend advies.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.