Actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

Transparantie in uw financiële zaken en persoonlijke situatie is een absolute must om u de best passende oplossingen te kunnen bieden. Die openheid werkt uiteraard twee kanten op, vindt ook de wetgever. De Wet Actieve Provisietransparantie Schadeverzekeringen, die per 1 juli a.s. van kracht is, verplicht adviseurs en bemiddelaars om consumenten actief te informeren over het bedrag van de provisie voor particuliere schadeverzekeringen die op of na 1 juli 2024 zijn afgesloten.

Wat betekent dit voor u?
Sluit u vanaf 1 juli a.s. een schadeverzekering bij ons af? Dan vertellen wij u op voorhand welke diensten u van ons kunt verwachten en wat deze dienstverlening u kost. U weet zo precies waar u aan toe bent qua advies, ondersteuning én kosten. Eerlijk en transparant. Bovendien maakt dit het voor u makkelijker om diensten en prijzen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Kosten voor dienstverlening
U betaalt een premie aan de verzekeraar. In deze premie zijn de kosten van onze dienstverlening inbegrepen. De vergoeding die wij van de verzekeraar ontvangen gebruiken wij voor onder andere automatisering, beroepsopleiding, vergunningen, huisvesting en salarissen.

We vermelden de exacte hoogte van de vergoeding in de offerte. Soms is dit lastig vooraf te bepalen, want niet altijd zijn alle gegevens vroeg in het traject beschikbaar. In dat geval maken wij een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de vergoeding.

De diensten
Vanzelfsprekend moet helder zijn voor welke diensten u betaalt. Onze dienstverlening valt uiteen in vier categorieën: het vaststellen van financiële risico’s, advies & bemiddeling, beheer & onderhoud en schade. In het kort gaat het om:

Vaststellen van financiële risico’s
In het eerste contact bespreken we samen welke financiële risico’s u wilt verzekeren en/of al heeft verzekerd en in hoeverre u financiële risico’s kunt/wilt lopen.

Advies en bemiddeling
We bieden vervolgens deskundig advies over de mogelijkheden om uw risico’s af te dekken en bemiddelen bij het aanvragen en afsluiten van de juiste schadeverzekeringen. Zo bent u verzekerd van de verzekeringsoplossing met een scherpe premie, die aansluit bij uw wensen en behoeften.

Beheer en onderhoud
Tijdens de looptijd van uw schadeverzekeringspakket kan er veel gebeuren in uw persoonlijke en financiële situatie, evenals in de wetgeving of het acceptatiebeleid van verzekeraars. Daarom is het belangrijk dat we elkaar continu op de hoogte houden en informeren bij veranderingen.

Schade
Onze ondersteuning bij schade is misschien wel het belangrijkste aspect van onze dienstverlening. Bij schade aan uw eigendommen of als u schade veroorzaakt bij derden kunt u op ons rekenen voor een soepele afwikkeling

Onderaan dit nieuwsbericht vindt u een specifiek overzicht van de werkzaamheden*.

Ieder advies is maatwerk
De impact van deze nieuwe wet, is voor ons kantoor eigenlijk minimaal. Wij werken namelijk al jaren volgens het principe dat de wetgever ermee voor ogen heeft: actief, open en persoonlijk in gesprek met de klant.

Annemarie Ekelschot, adviseur particulier bij Steijnborg, stelt: “Voor Steijnborg is communicatie het startpunt van elk advies, want er bestaat geen standaard oplossing als het aan komt op verzekeringen. Persoonlijk contact maakt huidige en latente behoeftes duidelijk en daarop baseren wij vervolgens de best passende oplossing. Onze meerwaarde zit in het maatwerk van ieder advies.”

Onafhankelijk advies
Steijnborg is op geen enkele wijze gebonden aan een specifieke schadeverzekeraar. Het is een van de zeven zekerheden. Onze adviseurs weten precies dat wat zij moeten weten: de premiestellingen, voorwaarden, werkwijzen en prestaties van de verschillende schadeverzekeraars. Hierdoor bent u verzekerd van de best passende oplossing, volledig aansluitend op uw risico’s.

Meer weten?
Het is begrijpelijk als de nieuwe wet vragen bij u oproept. Zeker als u een bestaande schadeverzekering wilt verlengen. Onze adviseurs beoordelen of onderdelen in de lopende overeenkomst wezenlijk zijn veranderd. Ook dan gaan zij actief met u in gesprek over de provisiehoogte en onze dienstverlening volgens de nieuwe regels.

U kunt ons kantoor bereiken via telefoonnummer: 035 – 623 89 40 en e-mail info@steijnborg.nl of neem rechtstreeks contact op met uw vaste adviseur.

* Specifiek overzicht van de werkzaamheden

Advies en bemiddeling

 • Steijnborg maakt vergelijkende premieberekeningen bij verzekeraars en bespreekt de voorwaarden met u.
 • adviseert u het product dat het beste aansluit bij uw persoonlijke en financiële situatie en bespreekt de eventuele eisen van de verzekeraar.
 • dient de aanvraag in bij de verzekeraar en regelt, indien nodig, ook een voorlopige dekking.
 • bewaakt de ontvangst van de polis, controleert deze op eventuele onjuistheden en vraagt u om zelf ook de polis te controleren.
 • verzorgt, voor zover mogelijk, het opzeggen van bestaande, lopende schadeverzekeringen.

Beheer en onderhoud

 • Steijnborg informeert u over relevante wijzigingen in uw schadeverzekeringspakket of over wetgeving die daarop van invloed is.
 • beoordeelt of de wijzigingen in uw persoonlijke situatie die u aan ons doorgeeft, gevolgen hebben voor uw schadeverzekeringspakket en communiceert daar waar nodig met de verzekeraar.
 • bekijkt op uw verzoek maximaal 1x per jaar of het pakket nog steeds aansluit bij uw wensen en risicobereidheid.
 • checkt regelmatig of door premiewijzigingen of wijzigingen in het acceptatiebeleid van de verzekeraar, er een andere verzekeraar is die een beter passende schadeverzekering aanbiedt.

Schade

 • Steijnborg dient de schadeclaim in bij de verzekeraar. Bij calamiteiten buiten kantoortijden kunt u ons of de verzekeraar via noodnummers bereiken.
 • bewaakt de voortgang van de schademelding en controleert bij ontvangst van de schade-uitkering of deze correct is. Wijst de verzekeraar de schade-uitkering af? Wij beoordelen het standpunt van de verzekeraar en bespreken dit met u.
 • gaat daar waar nodig in gesprek met de verzekeraar over de afwijzing. Indien nodig schakelen we contra-expertise voor u in.
 • controleert naar aanleiding van de schade of aanpassingen nodig of gewenst zijn binnen uw schadeverzekeringspakket.
Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.