Mobiliteit en transport

Motorrijtuigen

In Nederland heeft jaarlijks ongeveer 1 op de 10 auto’s schade (bron: FOCWA). Daaronder vallen ook zakelijke auto’s. Een goede bedrijfsautoverzekering is daarom van groot belang.

Welke dekking past bij u?

We bekijken samen welke dekking het beste past bij bijvoorbeeld de leeftijd en de waarde van het voertuig. Autoschade kost vaak meer dan alleen de reparatie. Vooral als uw bedrijf afhankelijk is van de mobiliteit van uw bedrijfsauto’s. 

Ook uw wagenpark goed verzekerd

Als u meerdere voertuigen bedrijfsmatig wilt verzekeren, kunnen deze als wagenpark worden ondergebracht in één wagenparkverzekering. Deze oplossing biedt u overzicht, bovendien wordt dan vaak extra korting op de premie verleend.

Wilt u meer weten over de voordelen van een zakelijke autoverzekering of bestelautoverzekering via ons kantoor? Neem contact met ons op. 

Vervoer, transport en opslag van goederen goed verzekerd

Bij een onderneming kunnen transporten van goederen plaatsvinden die voor rekening en risico van de onderneming zijn of blijven. Als deze transporten regelmatig plaatsvinden, is het goed u hiervoor te verzekeren. Onze transportverzekeringen zijn bedoeld om risico’s die in verband gebracht kunnen worden met transport en opslag van goederen, te verzekeren. Bij verzekeringen voor transport wordt onderscheid gemaakt in:

  • Vervoer met eigen middelen
  • Vervoer door een beroepsvervoerder

Tijdens het vervoer van goederen kan er van alles misgaan. Een container met inhoud wordt gestolen of valt uit de takels bij de verscheping. De transportverzekering biedt dekking tegen het materiele verlies van de verzekerde goederen tijdens transport/ verblijf.

Werkmaterieel

Uw werkmaterieel goed verzekerd

Veel ondernemers maken gebruik van werkmaterieel. Denk hierbij aan vorkheftrucks, kranen, pallettrucks ed. Op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) moet u dit werkmaterieel verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Ook voor materiaal dat niet onder de WAM-plicht valt, kan het aansprakelijkheidsrisico worden verzekerd op de werkmaterieelverzekering. Indien het materieel een hoge waarde vertegenwoordigt, is het raadzaam het werkmaterieel op beperkte of uitgebreide (casco-)voorwaarden te verzekeren.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Vervoert u goederen of laat u deze vervoeren?

Een vervoerder is verplicht de voor vervoer ontvangen zaken af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Voor het geval de goederen beschadigd worden afgeleverd en u hiervoor aansprakelijk te houden bent, kunt u het hieruit voortkomende risico van aansprakelijkheid verzekeren.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is o.a. afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationaal verdragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mobiliteits- en transportverzekeringen? Bel dan een van onze adviseurs voor de zakelijke markt, bijvoorbeeld Theo Vijfhuize.

Contact

Theo Vijfhuize
Adviseur zakelijk
T. 06-82 26 91 18
E. theo.vijfhuize@steijnborg.nl

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.