Autoverzekering

De autoverzekeringsmarkt is een roerige markt. De premies worden regelmatig verhoogd en het ene moment biedt verzekeraar A de beste of goedkoopste verzekering aan en op het andere moment is dat verzekeraar B. Wanneer u een nieuwe of andere auto aanschaft, is dat een goed moment om te onderzoeken of de verzekeraar die tot dat moment uw oude auto had verzekerd, ook de juiste verzekeraar is voor uw nieuwe auto. Wij doen dat normaal gesproken voor u. Vaak is het premieverschil aanzienlijk. Daarbij kijken wij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit, de polisvoorwaarden en ervaring met schadebehandeling.

Naar mate een auto ouder wordt, daalt de waarde van de auto. Na een kortere of langere periode, afhankelijk van o.a. de korting op de polis raakt de verhouding tussen de dagwaarde van de auto en de premie voor een W.A. + Volledig Cascodekking (All Risks) uit balans.

Veel verzekerden wijzigen de dekking dan in een W.A. + Beperkt Casco-dekking. Dat levert een direct premievoordeel op, maar belangrijke schadeoorzaken zoals onder andere diefstal, brand en ruitbreuk, zijn nog steeds verzekerd. Niet langer is verzekerd schade aan de auto door uw eigen toedoen of als de oorzaak onbekend is.

Meestal wordt de dekking gewijzigd op het moment dat de auto 5 jaar wordt. Afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto kan dit moment eerder of later zijn en ook uw eigen overwegingen spelen daarbij een rol.

Een goede autoverzekering is belangrijk. Ook belangrijk vinden wij een goede verzekering voor de inzittenden. Hier speelt de schuldvraag geen rol en volgt er uitkering krachtens de polis. Dat is vooral belangrijk als er veel met, niet eigen, kinderen gereden wordt of bijvoorbeeld gecarpooled.

Er zijn twee mogelijkheden: de Ongevallenverzekering voor Inzittenden of de Schadeverzekering voor Inzittenden.

De Ongevallenverzekering biedt een uitkering bij overlijden (rubriek A) of blijvende invaliditeit (rubriek B). Er zijn verschillende combinaties van de bedragen mogelijk.

De Schadeverzekering voor Inzittenden biedt tot een verzekerd bedrag (meestal 1.000.000 euro) dekking voor materiële-, letsel- en immateriële schade (‘smartengeld’) van alle inzittenden. Dit is een zeer uitgebreide dekking die geldt als u in de auto zit, maar ook bijvoorbeeld tijdens het tanken en bij noodreparaties langs de weg.

Neem direct contact op

Heeft u vragen of interesse in een van onze diensten? Neem dan contact met ons op door middel van het onderstaande formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk van ons laten horen.

Neem direct contact op

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.