Onze deskundigheid

Wanneer wij een advies voor u opstellen kunt u er van uitgaan dat dit aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Financieel dienstverleners in het algemeen, maar ook wij als kantoor, krijgen (en behouden) onze vergunningen alleen als wij voldoen aan zeer strenge eisen. Deze eisen zijn zowel door beroepsorganisaties als door het Ministerie van Financiën opgesteld en waarborgen de kwaliteit van ons advies voor u als consument.
 
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Alle hypotheekadviezen die worden opgesteld door de adviseurs van Steijnborg Assurantiën vallen onder het kwaliteitslabel van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Adviseurs die dit label mogen dragen staan onder streng toezicht van deze stichting: zij besteden bijvoorbeeld minimaal 50% van hun werktijd aan hypotheekadvies en volgen jaarlijks verplichte cursussen om de kennis op peil te houden en deze te toetsen (de zogenaamde Permanente Educatie). Recentelijk is dit ook een wettelijke verplichting geworden.

Steijnborg Assurantiën heeft de Beroepscode SEH ondertekend. Wilt u deze downloaden en nalezen, klik dan hier
 
Wet financieel toezicht (Wft)
In januari 2007 is een nieuwe wet met regels voor financiële dienstverlening in werking getreden. Deze Wet financieel toezicht (Wft) bevat regels voor bemiddelaars in financiële producten. De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van bijvoorbeeld deskundigheid en zorgplicht.
De WFT stelt eisen aan de deskundigheid van de organisatie en haar werknemers. Zorgplicht stelt eisen met betrekking tot de informatieverstrekking en advisering van de financiële dienstverlener aan de consument.
 
Gedragscode Hypothecair Financiers
Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) is een koepel waarbinnen hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) gedragsregels hebben afgesproken. Dit noemt men de Gedragscode Hypothecaire Financiers. In deze gedragscode staat precies beschreven wat onder bepaalde financiële begrippen wordt verstaan en wat de verplichtingen van de aangesloten banken en verzekeraars zijn ten opzichte van de consument.

 

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven