Klachtenprocedure

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om
verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan wat een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We proberen  het dan zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerking of klacht mondeling of schriftelijk richten aan:
Steijnborg Assurantiën BV – t.a.v. de heer G.J. de Jong
Vaartweg 81
1211 JG Hilversum
T. 035-6238940
E. info@steijnborg.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is : 300.002128
Ons AFM-vergunningsnummer : 12004671

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T. 0900 – 3552248
E. info@kifid.nl

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.