Verzekerde bedragen

Opstalverzekering
De hoogte van het verzekerd bedrag van de opstalverzekering wordt bepaald door de herbouwwaarde van de woning, exclusief de prijs van de grond.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit bedrag vast te stellen:

  • Bij nieuwe woningen vermindert u de koopprijs met 25% en vermeerdert u de uitkomst met het bedrag aan meerwerk (keuken, badkamer, etc.). De bijtelling van 25% dient om de hogere herbouwkosten bij individuele herbouw in vergelijking tot planmatige bouw te compenseren (uiteraard indien van toepassing);
  • U kunt een taxatierapport laten maken door een onroerend goed makelaar;
  • U kunt gebruik maken van speciale herbouwwaarde-berekeningsformulieren, die wij u op verzoek toezenden.

U kunt natuurlijk ook zelf een schatting maken van de herbouwwaarde.

Het voordeel van het gebruiken van een taxatierapport of herbouwwaardeformulier is dat bij verschillende verzekeraars de garantie wordt gegeven dat bij een onverhoopte schade en een te laag verzekerd bedrag toch de gehele schade wordt vergoed, uiteraard tot het verzekerde bedrag. Dit is de zogenaamde ‘garantie tegen onderverzekering'.

Inboedelverzekering
De hoogte van het verzekerd bedrag van de inboedelverzekering wordt bepaald door de huidige nieuwwaarde van uw complete inboedel, inclusief eventueel huurdersbelang.

Ook voor het vaststellen van dit verzekerde bedrag zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U maakt zelf een inventarisatie van uw complete inboedel en de bijbehorende nieuwprijzen;
  • U maakt gebruik van de Inboedelinventarisatielijst;
  • U maakt gebruik van de Inboedelwaardemeter.

Het voordeel van het gebruiken van een Inboedelinventarisatielijst of Inboedelwaardemeter is dat de hierboven genoemde ‘garantie tegen onderverzekering' ook op de Inboedelverzekering van toepassing wordt verklaard.

Ook bij de inboedelverzekering kunt u natuurlijk zelf een schatting maken van het verzekerde bedrag.

Onder huurdersbelang wordt verstaan: ‘De voor rekening van verzekerde in de huurwoning aangebrachte betimmeringen, metselwerk, schilderwerk, behang- en witwerk, centrale verwarmings-, sanitaire-, keuken-, en beveiligingsinstallaties, aan de woning bevestigde rolluiken en andere nagelvast met het gebouw verbonden voorzieningen'.

Het is van belang als huurder deze zaken zelf te verzekeren op de inboedelverzekering, omdat er (meestal) geen dekking is onder de opstalverzekering van de verhuurder.

Twijfelt u over de verzekerde bedragen van uw opstal- en/of inboedelverzekering? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven