Verzekeringen

Aansprakelijkheid
In de uitoefening van uw bedrijf kan materiele schade en/of letselschade veroorzaakt worden.  De aansprakelijkheidswetgeving beschermt de financiële gevolgen van schade aan derden, die hoog op kunnen lopen. Met de TTL-polis verzekert u de aansprakelijkheid van u en uw medewerkers in de hoedanigheid van Tandtechnisch Laboratorium of Tandprotheticus voor schade aan derden.

Schade veroorzaakt door u of één van uw medewerkers tijdens een zakenreis is met de rubriek aansprakelijkheid van de TTL-polis gedekt.

Inventaris/ goederen
De rubriek inventaris/goederen van de TTL-polis verzekert de waarde van uw bedrijfsinboedel, waaronder de tandtechnische instrumentaria, grondstoffen en de ondernemingsproducten, die bij schade in het gebouw aanwezig zijn, tegen onder andere  brand- en ontploffingsrisico’s. Een voordeel van een TTL-polis is dat in de premiestelling de verhoogde risico’s en de kostbare grondstoffen (die bij Tandtechnische Laboratoria aanwezig zijn) niet doorberekend zijn.

Uw geleverde articulatoren en werkstukken in de distributiekast van een tandarts zijn onder de rubriek inventaris/goederen verzekerd tegen braakdiefstal. Tijdens de distributieronde zijn de articulatoren en werkstukken voor een maximumbedrag van € 908,= verzekerd tegen diefstal uit de afgesloten auto.     

Huurdersbelang
Indien u een bedrijfsruimte huurt zijn de door u aangebrachte nagelvaste voorzieningen en verbeteringen van de bedrijfsruimte onder de rubriek inventaris/goederen verzekerd mits het huurdersbelang op het polisblad is omschreven.  

Geld en geldswaardig papier
Als uw onderneming regelmatig over kasgeld beschikt is met een TTL-polis een aparte geldverzekering overbodig. Ontvangen en bewaard handelsgeld en/of geldswaardig papier, ook als het vals blijkt te zijn, is boven de verzekerde som van de inventaris/goederen gedekt tot een maximumbedrag van € 908,=.

Bedrijfsschade
Voor de bedrijfscontinuïteit bij schade is de rubriek bedrijfsschade van de TTL-polis van grote waarde. Zo kan het gebeuren dat uw bedrijf gedeeltelijk of geheel stil komt te liggen, terwijl uw vaste lasten voor een groot gedeelte op hetzelfde niveau blijven, lopen de inkomsten van uw onderneming terug. De financiële gevolgschade is onder de rubriek bedrijfsschade van de TTL-polis verzekerd.

Extra kosten
Extra kosten die gemaakt worden in geval van bedrijfsschade, zoals; huur voor tijdelijke huisvesting en kosten om ruimte geschikt te maken voor uw bedrijfsvoering, zijn gedekt. Ook de kosten die voortvloeien bij het verlaten van de tijdelijke bedrijfsruimte en deze in oorspronkelijke staat terugbrengen zijn gedekt.

Reconstructie
Door een calamiteit in uw bedrijfsruimte kan uw administratie gedeeltelijk of geheel verloren zijn gegaan. De financiële gevolgen van het reconstrueren van opgeslagen gegevens kunnen ingrijpend zijn. Met de  rubriek reconstructie van de TTL-polis dekt u de financiële consequenties van het herstel van uw administratie. De reconstructie van boekhouding, ontwerpdossiers en relatiebestand is meeverzekerd tot een maximum van € 4.538,= indien de rubriek inventaris/goederen van kracht is.

Ongevallen
Een klein ongeval kan tot gevolg hebben dat het beroep van tandtechnicus door (gering) functieverlies van oog of hand niet meer uitgeoefend kan worden. Met de rubriek ongevallen kunt u uzelf en uw medewerkers verzekeren voor een uitkering na een ongeval bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven