Ziekteverzuimpolis

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om bij het eerste jaar van ziekte van een werknemer 100% van het salaris te betalen. In het tweede jaar van ziekte draagt de werkgever  70% van de loonlasten. Met een ziekteverzuimpolis verzekert u uw onderneming tegen deze vaak hoge lasten. Op basis van de salarisopgave van uw onderneming betaalt de verzekeraar de relevante loonsom van uw zieke werknemer daarnaast heeft u geen extra loonkosten als u om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen een invaller aanstelt. Steijnborg Assurantiën BV heeft speciaal voor tandtechnische laboratoria een ziekteverzuimpolis met premiekorting.

Voordelen
Als u de ziekteverzuimpolis aanvult met bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering en een collectieve pensioenverzekering heeft u recht op kosteloos deskundige verzuimbeleidadvies. Bij dreigende langdurige arbeidsongeschikt van een medewerker kunt u een beroep doen op reïntegratiebemiddeling. Ter bevordering van een volledige werkhervatting begeleidt een  reïntegratieadviseur uw medewerker met psychische, fysieke of maatschappelijke problemen.  Als er door een wachtlijst sprake is van uitstel van een medische ingreep dan kan u als werkgever om zorgbemiddeling vragen. In overleg met u, arbodienst en de medewerker wordt een alternatief gezocht. U wordt de mogelijkheid geboden om eens per drie jaar collectief een medische keuring voor medewerkers ouder dan 30 jaar aan te vragen. Voor de keuringskosten van de medische controle bij de huisarts ontvangt de individuele medewerker een cheque. De uitkomst van de medische controle wordt uitsluitend aan de medewerker bekend gemaakt. Bij aantoonbare rugklachten die een arbeidsongeschiktheid van langer dan zes weken dreigen te veroorzaken, kan u als de werkgever verzoeken om een kosteloos onderzoek met behandeladvies in een gespecialiseerd rugtrainingscentrum.

Bij een module van drie werknemersverzekeringen wordt korting op de premies verstrekt en u biedt uw medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Schade melden

Wijziging doorgeven

Contactgegevens

Steijnborg Assurantiën
Vaartweg 81
1211 JG, Hilversum
Postbus 2245
1200 CE, Hilversum

T. 035 - 623 89 40
E. info@steijnborg.nl
KvK: 32039196
WFT: 12004671

Eigen parkeergelegenheid

Wijziging doorgeven