Personeel

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Uw personeel, onze zorg

Ons advies over uw personeelsverzekeringen is afhankelijk van uw wensen en uw arbeidsvoorwaarden. Een eventuele CAO, de arbeidsovereenkomst en de afspraken met uw werknemers bepalen de risico’s en de  eventueel benodigde verzekeringen en voorzieningen. Een pakket aan personeelsverzekeringen wordt ook wel “Employee Benefits” genoemd. Uw personeelsverzekeringen worden in ons advies ingedeeld in de volgende rubrieken:

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Zoals de verzuimverzekering en de WGA-hiaatverzekering

Overlijden

Denk hierbij aan de ANW hiaatverzekering, de collectieve ongevallenverzekering.

Pensioen

Heeft u te maken met een verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds of kunt u zelf bepalen bij welke aanbieder u het collectief pensioen verzekerd!

Zorg

Kiest u voor een collectieve zorgverzekering, dan biedt uw de werknemers een lage premie, zorg- en wachtlijstbemiddeling en actief beheer van het ziekteverzuim en mogelijk een duurzame inzetbaarheid van het personeel. 

Onze adviseur Theo Vijfhuize neemt graag al uw (personeels)zorgen uit handen.

Contact

Theo Vijfhuize
Adviseur

T. 06-43232010
E. theo.vijfhuize@steijnborg.nl

Download makkelijk uw schade formulier of geef simpel uw wijzigingen door.