Met pensioen gaan

Met pensioen gaan, de een kijkt ernaar uit, de ander moet er nog niet aan denken. Voor de meeste mensen wordt het na verloop van tijd hoe dan ook realiteit. Het is dan ook belangrijk om dit goed te regelen. Wat verandert er op het moment dat u met pensioen gaat? Waar moet u rekening mee houden?

De drie pijlers van uw pensioen

Pensioen is bedoeld als inkomensvoorziening als u uw pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is ook bedoeld om nabestaanden van de werknemers verzorgd achter te laten. In Nederland is het pensioen gebaseerd op drie pijlers:

  1. De AOW-uitkering die de overheid verstrekt vanaf de AOW gerechtigde leeftijd
  2. Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwt
  3. De zaken die u zelf heeft geregeld voor uw pensioen

Het basispensioen: AOW

Iedere Nederlandse ingezetene heeft vanaf de eerste dag van de maand waarop hij of zij 66 of 67 wordt, recht op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De komende jaren gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Elk jaar dat u niet in Nederland ingeschreven staat, mist u 2 procent AOW-opbouw. Een lang verblijf in het buitenland levert u dus een flink AOW-tekort op. De hoogtevan de AOW verschilt en hangt af van uw woonsituatie en de leeftijd van uw huisgenoten. Er is een pensioen voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder en voor een samenwonende. De AOW-uitkering is afgeleid van het minimumloon en is dus, als u alleen een AOW-uitkering heeft, geen vetpot.

Aanvullend pensioen via uw werkgever

De meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioen op dat de AOW-uitkering aanvult. Hoe hoog dat pensioen is, hangt onder meer af van de soort pensioenregeling die u heeft getroffen. Voorheen waren veel pensioenen gebaseerd op het eindloon: als u met pensioen gaat, ontvangt u globaal hetzelfde inkomen als toen u nog werkte. Tegenwoordig zijn het vaak middelloonregelingen (u bouwt een pensioeninkomen op dat ongeveer het gemiddelde is van wat u tijdens uw carrière heeft verdiend) of zogeheten beschikbare premieregelingen. Dat laatste betekent dat u ontvangt wat u heeft opgebouwd: de ingelegde premie door de jaren heen plus het rendement dat is opgebouwd.

Minder belasting vanaf uw pensionering

Het wordt als een goed pensioen beschouwd als u rond de 70% van uw huidige inkomen ontvangt. Dat is niet omdat u als oudere met minder uit kunt, maar omdat u als gepensioneerde minder belasting betaalt. Vanaf uw 67ste betaalt u geen AOW-premie meer. Daardoor daalt het belastingtarief in de eerste 2 schijven. U betaalt over uw inkomen alleen nog premies Anw (Algemene nabestaandenwet) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dat scheelt aanzienlijk in de belastingheffing.

Eerder stoppen met werken

Wilt u juist eerder stoppen met werken? Hoewel de overheid dit ontmoedigt en met vervroegd pensioen gaan steeds minder aantrekkelijk maakt, is dat zeker mogelijk. Het vereist alleen wél een goede financiële planning.

Lijfrenteverzekering

De premie voor een lijfrenteverzekering die vóór uw pensioenleeftijd uitkeert is niet meer fiscaal aftrekbaar. Toch blijft een lijfrenteverzekering een goede manier om de prépensioenperiode financieel te overbruggen. U stort nu periodiek een premie of eenmalig een koopsom en kunt met het opgebouwde kapitaal een maandelijkse of jaarlijkse uitkering aankopen. We zetten de financiële voors en tegens graag voor u op een rijtje.

Sparen of beleggen

U kunt uw vroegpensioen ook financieren door er voor te sparen of door met beleggingen vermogen op te bouwen. Uw huis kan ook een bron zijn voor aanvullend inkomen, zeker als u al een flink gedeelte van uw hypotheekschuld heeft ingelost of als uw woning in de loop der tijd meer waard is geworden. Of dat voor u aantrekkelijk of verstandig is, kunnen wij voor u doorrekenen.
Wilt u weten welke mogelijkheden voor u het meeste rendement opleveren? Wij helpen u graag met financial planning zodat u kunt stoppen met werken wanneer u dat wilt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen? Onze pensioenadviseurs helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. 

Contact

Jean-Paul de Bis
Financieel adviseur
T. 06-57388506
Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.