Aansprakelijkheid

Claimbewustzijn neemt toe

Bedrijven worden daarom steeds vaker aansprakelijk gesteld door bijvoorbeeld hun afnemers. Vaak gaat het bij die claims om fikse bedragen en dus is het belangrijk dat een bedrijf hiertegen verzekerd is. Dit kan door het afsluiten van één van onderstaande aansprakelijkheidsverzekeringen. Doet u die niet, dan zou een eventuele claim wel eens het einde van uw bedrijf kunnen betekenen. Maar laat u wel deskundig voorlichten, want de ene aansprakelijkheidsverzekering is de andere niet!

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u in geval van schade te maken krijgen met allerhande claims op het gebied van bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Deze polis dekt de financiële gevolgen, wanneer u of uw werknemers aansprakelijk worden gesteld voor zaak- en letselschade die aan derden is toegebracht.

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als werkgever verzekerd tegen het aansprakelijkheidsrisico als iemand onder uw gezag en leiding werkzaamheden verricht en daarbij zaak- en/of letselschade oploopt.

Productaansprakelijkheid

U kunt als producent of leverancier door gebruikers aansprakelijk gesteld worden voor zaak- en/of letselschade welke door een gebrekkig product is veroorzaakt. Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als producent verzekerd tegen de gevolgen van productaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Als vrije beroepsbeoefenaar kunt u in geval van schade te maken krijgen met claims in verband met het niet of niet juist uitvoeren (zoals bijvoorbeeld het geven van een onjuist advies of het laten verstrijken van termijnen) van de overeenkomst van opdracht.
Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) en voortkomen uit het niet of niet juist uitvoeren van de overeenkomst van opdracht.

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Als (statutair) bestuurder of commissaris kunt u persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) welke het gevolg is van verzuimen en/of fouten welke u als bestuurder en/of commissaris zijn toe te rekenen. Met de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van verzuimen en/of fouten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verzekeren van uw aansprakelijkheid? Dennis van Hartevelt of een van zijn collega’s helpt u graag verder!

Contact

Dennis van Hartevelt
Adviseur zakelijk
T. 035-6255091
T. 06-51203189
E. dennis.van.hartevelt@steijnborg.nl

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.