Een volgende stap in onze dienstverlening: Steijnborg 2.0

Uw tussenpersoon en sparringpartner op de hoek

De assurantiemarkt is altijd volop in beweging. Overnames zijn aan de orde van de dag en partijen worden alsmaar groter. Schaalvergroting lijkt de norm. Alleen niet voor Steijnborg. Ons DNA is ‘de tussenpersoon op de hoek’ – dat zijn we en blijven we. Die zekerheid staat vast. Wel trekken we in dit nieuwe jaar als uw assurantieadviseur een ruimer jasje aan. Voor u als onze relatie betekent dit concreet dat wij onze adviserende rol in de komende jaren proactiever, persoonlijker en breder gaan oppakken dan voorheen.

“De keuze hiervoor is deels ingegeven door wat wij als kantoor voelen vanuit ons DNA en deels door geluiden vanuit markt. Klanten gaven aan altijd goed advies te ontvangen, maar toch behoefte te hebben aan meer persoonlijk contact met onze adviseurs”, vertelt Gertjan de Jong, directeur bij Steijnborg.

Het afgelopen jaar is vanuit die klantvraag het fundament van het ‘Steijnborg van de toekomst’ neergezet: de kernwaarden zijn opnieuw geformuleerd en nieuwe initiatieven zijn opgezet. “Het omvat een aantal duidelijke acties zoals het bellen van klanten en het inplannen van een persoonlijke afspraak, om bij te praten, te sparren of te evalueren. Het vragen om een waardering van onze adviseurs: hoe was het afgegeven advies en zijn er verbeterpunten? Laagdrempelig en informeel ingestoken. Ook willen we (online) seminars en workshops gaan organiseren waarbij we kennis en ervaringen delen met de klant. Alles met als doel: een betere dienstverlening voor de klant.”

Proactief relatiebeheer
Het team Steijnborg is twintig medewerkers sterk en bedient zo’n 12.000 klanten in de zakelijke en particuliere markt. Dit aantal is mede het resultaat van de overname van een aantal assurantiekantoren, waaronder de Vermolen Groep uit Utrecht. Steijnborg drong met die overname door tot de top-100 van assurantiekantoren in Nederland.

“Zeker deden we aan account- en relatiebeheer, maar het kan veel beter – zo is gebleken. De focus was de afgelopen vijf jaar voornamelijk intern gericht, en daar komt nu verandering in. Het team is uitgebreid en staat als een huis. Er is voldoende bezetting en dat zorgt voor meer ruimte om structureel aan relatiebeheer te gaan doen. De doelstelling is om 20 à 25% van de adviseurs’ tijd in te zetten op proactief relatiebeheer.”

Kwartaalnieuwsbrief

Een van de nieuwe middelen die Steijnborg gaat inzetten in de communicatie met klanten is een kwartaalnieuwsbrief waarin relevante marktontwikkelingen, actualiteiten, product- en bedrijfsnieuws worden gebundeld. “Onze adviesrol vanuit de zorgplicht nemen we heel breed. We willen naast de klant staan, met hem vooruitkijken en helpen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Zeker onze particuliere klanten gaven aan duidelijk behoefte te hebben aan actieve informatieverstrekking over onderwerpen als hypotheek, financiële planning, gezinsverzekeringen en pensioen.”

Nieuwe pensioenwet

Een van de onderwerpen waarover komend jaar volop gecommuniceerd gaat worden, is de nieuwe pensioenwet die uiterlijk op 1 januari 2023 in werking treedt en die grote invloed zal hebben op werkgevers en werknemers. Alle bestaande regelingen moeten worden aangepast, dus het is raadzaam om die goed onder de loep te nemen. “Daarnaast zijn veel 50-minners druk bezig met het oversluiten van hypotheken, maar ook is er voor 50-plussers die vaak nog hoog in hun maandlasten zitten veel te bereiken in hun financiële planning. Kan je oversluiten, waar zijn aanpassingen nodig? Ook over dit soort situaties gaan onze adviseurs actief met de klant om de tafel om de persoonlijke mogelijkheden in kaart te brengen.”

Bewustwording cybersecurity

In 2022 richt Steijnborg zijn pijlen ook op het verkleinen van technologische risico’s. Cybersecurity is inmiddels een maatschappelijk probleem geworden en heeft binnen ondernemingen een groot stuk bewustwording nodig. Daar ziet Steijnborg een rol voor het team weggelegd. “Het blijft opvallend dat wij als assurantiekantoor geen enkele ondernemer hoeven te overtuigen dat hij zijn inventaris moet verzekeren, maar als het gaat om cyberrisico’s moeten onze adviseurs alles uit de kast halen om bedrijven te overtuigen van het belang daarvan. Cyber is zo impactvol. Het moeten dragen van de consequenties van een cyberaanval is niet te overzien zo groot. Eigenlijk kan geen enkele onderneming, groot of MKB, meer om dit soort technologische risico’s heen.”

Buiten de kaders van het eigen aanbod

Mogelijkheden om klanten intensiever bij te staan zijn er volop. Niet in de laatste plaats door het samengaan van de grote partijen waardoor er minder aandacht is voor intensief klantcontact. Deze kans grijpt Steijnborg met beide handen aan.

Steijnborg kruipt bij het zakendoen in de huid van klant, maar hoe komt dat tot uiting? “We geven invulling aan wat de klant nodig heeft, aan zijn wensen en behoefte rondom verzekeringen en hypotheken, maar ook op andere gebieden. We denken daarin vrij mee, want een verzekering, een financiering of een pensioenverzekering hoeft niet altijd de oplossing te zijn. De onderscheidende factor is dat Steijnborg niet denkt in producten, maar in oplossingen, ook buiten de kaders van het eigen aanbod. Neem de zakelijke klant die met zijn onderneming moet inspelen op veranderende marktomstandigheden en graag met zijn vaste adviseur van gedachten wil wisselen over wat hem bezighoudt. Daarin kan Steijnborg zeker een belangrijke rol vervullen.”

Het beste voor de klant
Klantgericht en klantbetrokken ondernemen betekent niet denken in producten en het handhaven van verzekeringen, maar denken in wat is het beste voor deze klant. Steijnborg beschouwt zichzelf als de bedenker van oplossingen voor de risico’s van een ander. “Het is toch mooi als een klant verbaasd reageert, dat wij hem adviseren om een bepaalde verzekering niet te handhaven als tijdens het adviesgesprek blijkt dat de kosten voor hem niet opwegen tegen de baten. Voor ons als assurantiekantoor betekent zo’n uitkomst misschien een achteruitgang in de eigen verdiensten, maar voor de klant is het wel het best passende advies. Dan ben je als adviseur echt van toegevoegde waarde.”

Compliment aan het team
Natuurlijk heeft corona zijn weerslag gehad op het Steijnborg-team. De medewerkers floreren als ze kunnen samenwerken, elkaar kunnen aanvullen. Samen risico’s, wensen en mogelijkheden in kaart brengen en die vertalen naar hele concrete, praktische en betaalbare oplossingen. Dit alles heeft zwaar onder druk gestaan, zeker toen thuiswerken de norm werd. Voor een van oorsprong traditioneel kantoor was dit best een omschakeling. “Die flexibiliteit en veerkracht van onze mensen verdienen een groot compliment. Ze hebben ervoor gezorgd dat we de kwaliteit van onze dienstverlening konden waarborgen”, stelt Gertjan trots.

Daar doet Steijnborg vanaf nu een schepje bovenop door een meer proactieve partner-in-business voor klanten en relaties te zijn. Een sparringpartner die de klant nadrukkelijk benadert en hem wijst op marktontwikkelingen, mogelijkheden en kansen. Als uw assurantieadviseur trekken wij dit ruimere jasje aan, zodat u nog meer de vruchten kunt plukken van onze diensten en samenwerking.

Namens het hele Steijnborg team, een goed 2022 toegewenst!

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.