Nieuwe pensioenwet en -regelingen in aantocht

U heeft vast tijdens de feestdagen nagedacht over wat dit nieuwe jaar gaat brengen. Misschien heeft u zelfs al verder in de toekomst gekeken en gemijmerd over uw pensioen. Het is altijd goed om pensioenzaken tijdig op orde te hebben, en zeker ook te houden. Een nieuw pensioenstelsel is in aantocht die grote impact gaat hebben voor werkgevers en werknemers. Welke wijzigingen kunt u verwachten?

De pijlers van het pensioen
Pensioen is bedoeld als inkomensvoorziening als u uw pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is ook bedoeld om nabestaanden van de werknemers verzorgd achter te laten. In Nederland is het pensioen gebaseerd op drie pijlers:

  • De AOW-uitkering die de overheid verstrekt vanaf de AOW gerechtigde leeftijd.
  • Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwt.
  • De zaken die u zelf heeft geregeld voor uw pensioen zoals lijfrente.

Belangrijkste wijzigingen
De nieuwe pensioenwet treedt op 1 januari 2023 in werking.  De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • De pensioenen worden onzekerder.
  • Werkgevers en vakbonden moeten kiezen voor een gezamenlijke of een eigen pensioenpot.
  • Jongeren gaan meer pensioen opbouwen.
  • Ieder pensioenfonds heeft straks hetzelfde nabestaandenpensioen.
  • Voor zware beroepen komt een aparte regeling.
  • De mogelijkheid om eenmalig een bedrag op te nemen van maximaal 10% van het ouderdomspensioen.

Het nieuwe pensioenstelsel en de regelingen zijn complexe materie. Bespreek daarom uw bestaande regelingen en wensen voor de periode na uw pensioen met Cornee van Loon. Hij helpt u graag met het maken van de juiste keuzes.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.