Heeft u leveringsvoorwaarden?

Als u de risico’s die uw onderneming loopt wilt beperken, dan is het verstandig om leveringsvoorwaarden op te stellen. Dan weten uw klanten precies waar ze aan toe zijn.

Het is belangrijk dat uw klanten de algemene voorwaarden kennen en begrijpen. Dat kan op verschillende manieren. Enkele tips:

 • Laat de algemene voorwaarden op de achterkant van uw briefpapier drukken.
 • Laat op de voorkant van uw briefpapier deze tekst drukken: ‘Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier.’
 • Geef uw klant de algemene voorwaarden voordat u de overeenkomst sluit, of op het moment dat u de overeenkomst sluit.

Leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht. Maar het is wél veel beter om ze te hebben. U legt hiermee namelijk uw rechten en plichten en die van de wederpartij vast. Ook kan het zijn dat u voor bepaalde ondernemingsverzekeringen verplicht bent om met leveringsvoorwaarden te werken. Ook een branchekeurmerk kan leveringsvoorwaarden verplicht stellen. Vaak geeft het keurmerk duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de leveringsvoorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

 • Offerte: is een prijsvoorstel vrijblijvend of niet, en hoe lang is een offerte geldig.
 • Transport: wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten.
 • Levertijd: binnen hoeveel dagen vindt de levering plaats en wat in geval van overmacht.
 • Betalingsvoorwaarden: de betalingstermijn en bij niet tijdige betaling de in rekening te brengen incassokosten en rente.
 • Eigendomsvoorbehoud: het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling.
 • Garantie: is er sprake van garantie en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid: beperking van de aansprakelijkheid, maximale hoogte schadevergoeding.
 • Verplichtingen over en weer: wie moet wat doen en wanneer.
 • Afwikkeling van eventuele geschillen: bijvoorbeeld via de rechter of een geschillencommissie.

Leveringsvoorwaarden voor consumenten
Als u zaken doet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer u zaken doet met bedrijven. Voor de leveringsvoorwaarden voor consumenten gelden namelijk de zogenoemde zwarte, grijze en blauwe lijsten. Hierin staan bepalingen die onredelijk zijn of vermoed worden onredelijk te zijn in algemene voorwaarden. Zo kunt u bijvoorbeeld de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst niet zomaar verhogen.

Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden
De termen “algemene voorwaarden” en “leveringsvoorwaarden” worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn een bepaald soort algemene voorwaarden, maar algemene voorwaarden zijn niet per definitie leveringsvoorwaarden.

In de algemene voorwaarden zijn de standaard regels opgenomen die u van toepassing verklaart op de overeenkomsten die u met uw wederpartijen aangaat. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten en worden van toepassing verklaard op de koopovereenkomsten die met afnemers worden aangegaan.

Specialistische hulp
Als u leveringsvoorwaarden wilt opstellen dan is het advies om deze door een jurist op te laten stellen. Ook kan een jurist u helpen met het controleren en aanpassen van bestaande algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden, bijvoorbeeld in geval van verandering van de bedrijfsactiviteiten.

Steijnborg Assurantiën hanteert vanzelfsprekend algemene voorwaarden. Deze kunt u hier op onze website terugvinden.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.