Bedrijfsschadeverzekering afsluiten? Aantal zaken scherp onder de loep

Als ondernemer sta je liever niet stil bij de gevolgen van een grote brand, waterschade, storm of inbraak. Je bedrijfspand loopt schade op en ook kan de bedrijfsvoering er deels of volledig door stil komen te liggen. Dit betekent vanzelfsprekend verlies aan omzet, terwijl uw vaste lasten blijven doorlopen. Tegen dit soort financiële schade en gevolgen bent u met een bedrijfsschadeverzekering verzekerd.

Overweegt u een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten, dan doet u er goed aan om een aantal belangrijke ijkpunten onder de loep te nemen die van invloed zijn op de duur van de uitkeringstermijn. Denk aan levertijden van grondstoffen en vergunningsaanvragen voor het bouwen van een nieuw pand. En niet onbelangrijk, voor welk bedrag?  

Verzekerd bedrag
Om de derving van de brutowinst te bepalen hanteren we als basis de berekening: omzet minus de variabele kosten of netto winst plus de vaste kosten.

Vaste kosten zijn kosten die blijven doorlopen, ook na de schadegebeurtenis, zoals hypotheekrente of huur van het bedrijfsgebouw; salaris van personeel, belastingen en verzekeringspremie. Variabele kosten zijn de kosten die veranderen of zelf helemaal stilvallen na de schadegebeurtenis, denk aan kosten voor grondstoffen, verpakkingen en transport. Het bepalen van bijvoorbeeld de variabele kosten kan lastig zijn, omdat er ook een component vaste kosten in kan zitten.

Een specificatie van kostenposten om het verzekerde bedrag voor een bedrijfsschadeverzekering te bepalen, kunt u hier downloaden.

Premie
De meeste verzekeraars nemen een overdekkings- en restitutieclausule in de polis op om onder- en oververzekering te voorkomen. U moet ieder jaar de brutowinst van de onderneming in het afgelopen verzekeringsjaar (‘het werkelijk belang’) verstrekken zodat de verzekeraar kan berekenen of er teveel of te weinig aan premie is betaald en of verrekening moet plaatsvinden.

Uitkeringstermijn

De uitkeringstermijn is de termijn die maximaal nodig is om de brutowinst terug te brengen naar het niveau van voor de schadegebeurtenis. Deze is afhankelijk van verschillende aspecten die u afzonderlijk zal moeten bekijken en vaststellen.  

De ijk- en aandachtspunten vindt u hier in een handig overzicht.

Advies nodig?
Een bedrijfsschadeverzekering is niet verplicht. Bovendien is het soms beter een exploitatiekosten- of extra-kostenverzekering af te sluiten.

Wilt u dat onze specialisten met u meekijken? Neem contact op met ons team zakelijk voor advies op maat.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.