Nieuwe Pensioenwet: wat verandert er?

Het kan u niet zijn ontgaan. Per 1 juli jl. geldt in ons land de nieuwe pensioenwet. Werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders zijn sindsdien met elkaar aan het werk om bestaande pensioenregelingen en afspraken aan te passen aan de nieuwe regels. Dit moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. De veranderingen in hoofdlijnen.

Drie premieregelingen maken pensioen transparanter
Binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben werkgevers en werknemers de keuze uit drie verschillende premieregelingen voor de opbouw van pensioen. De eerste is de flexibele premieregeling met veel keuzevrijheid en de deelnemers delen geen of minder risico’s met elkaar. Ieder kan voor zich bepalen om meer of minder risicovol te beleggen.

De tweede is de solidaire premieregeling. Hierbij worden de risico’s juist collectief gedeeld en is het pensioenresultaat stabieler. Op welke van de twee regelingen een pensioenfonds overstapt, is afhankelijk van overleg en onderhandelingen met de bedrijven zelf, de vakbonden etc. De uitkomst geldt voor alle werknemers in een bedrijf of sector.

Er is ook een derde regeling: de premie-uitkeringsovereenkomst. Deze wordt aangeboden door pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen. Er zijn geen cao-partijen bij betrokken.

Persoonlijke pensioenpot
Iedere deelnemer in een pensioenregeling krijgt een persoonlijke pensioenpot, die opgebouwd wordt uit de ingelegde premies (door werkgever en werknemer) en het rendement daarop uit de beleggingen door het pensioenfonds. Wanneer u als werknemer met pensioen gaat, krijgt u de eigen pensioenpot uitbetaald zolang u leeft.

Nieuw is ook de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal te laten uitkeren als u met pensioen gaat, bijvoorbeeld om die langgekoesterde reis te maken of de hypotheek deels af te lossen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor onder meer de hoogte van uw pensioen en eventuele toeslagen. Laat u daarom goed informeren.

Premies bewegen mee met economie
Voor de maandelijkse premies die werknemers en de werkgevers moeten betalen geldt dat als het goed gaat met de economie, de premie omhooggaat en een werknemer sneller pensioen opbouwt. Zijn er economisch gezien mindere tijden, dan verlaagt de premie. Leeftijd speelt geen rol: de pensioenpremie die maandelijks moet worden betaald is voor iedereen gelijk.

Bovendien is in het nieuwe pensioenstelsel het uitkeren van het nabestaandenpensioen eenvoudiger. Ook zijn er meer mogelijkheden om extra (belastingvriendelijk) te sparen voor uw pensioen.

Wat verandert er voor uw pensioen?
Wij begrijpen goed als het nieuwe pensioenstelsel vragen bij u opwerpt. Wilt u weten wat de precieze gevolgen en mogelijkheden van de nieuwe pensioenwet voor u zijn? Neem contact op met onze pensioenadviseur Jean-Paul de Bis, via t. 035 – 625 50 92 of jean.paul.de.bis@steijnborg.nl.

Meer informatie over wat hetzelfde blijft, is te lezen op de nieuwe website van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel:

Zoeken

Meld gemakkelijk uw schade of geef eenvoudig uw wijzigingen door.